Vorm en Vent

Studio

Profiel

 
Portfolio
Portfolio
Prikkels

Vorm en Vent

 

 
  Contact
Profiel
Route
U wilt vormgeven aan de identiteit van uw product, bedrijf of organisatie.
Aan alle verschijningsvormen die daar bij horen. En aan de communicatie
er omheen. Dan moet een identiteit voor een doelgroep vertaald worden
in sprekende vormen. Daarbij gelden zowel esthetische als functionele en
communicatieve criteria.

Nu is alles vorm te geven op een vrijwel ongelimiteerd aantal manieren.
We zullen keuzen moeten maken.
De eerste keuzen zijn puur functioneel: een tekst moet leesbaar zijn, een
verpakking moet open kunnen, een logo moet op visitekaartjes èn
vrachtauto's passen. Om die keuzen te maken, moet je alles van middelen
en technieken weten. Maar ook zoveel mogelijk van het doel dat de
opdrachtgever met het ontwerp nastreeft.
De tweede laag in een ontwerpproces betreft het met visuele middelen
trachten een unieke identiteit aan het ontwerp mee te geven. Een identiteit
die moet stroken met de identiteit van de afzender: het bedrijf of de
instelling die het ontwerp gaat gebruiken.

Vorm en Vent is een bureau voor visuele communicatie dat zich dit proces
eigen heeft gemaakt. In dienst van opdrachtgevers zoals u, die vorm
willen laten geven aan een publieke uiting met een bepaalde functie en
communicatiedoelstelling.

Hoe werkt Vorm en Vent? Hoe verloopt het proces van briefing tot realisatie?
En waarom zou u überhaupt iets laten ontwerpen?
Op die vragen wil Vorm en Vent u graag antwoorden geven.